Stenator AB

Störst på reservdelar för äldre ASEA/ABB utrustning, låg och mellanspänningStenator är ett företag som sysslar med elutrustningar för industri och distributionsanläggningar. Vi omhändertar och river ut utrangerad ASEA / ABB utrustning och återanvänder det mesta av ställverks och kontrollutrustningar. Vårt sortiment består av låg och mellanspänningsutrustningar från 1960 och framåt, ASEA / ABB utrustning. Lågspänningsställverk: VMG, Center 1600, Center 5000 och Center MNS. Strömriktare typ Tyrak.

Mellanspänningsbrytare: HKK och HPA-brytare.

Skrot och avfallsprodukter hanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Vi köper och säljer reservdelar för ASEA/ABB utrustning.Reservdelar:

Lågspänning

Zettergren@Stenator.se

Reservdelar:

Mellanspänning

Stenström@Stenator.se

  • Lagerlista
  • Brytare HPA 12 24
  • Brytare HKK 12 24
  • Frånskiljare NGB/NGC
  • Strömtransformatorer
  • Överströmsskydd
  • Knivsäkringslastfrånskiljare