GRÄNSSTÄLLARE Stenator AB
Beställningsnr. Typ Antal Status
5661373-A Mikrobrytare 10 NYA
SK 652 0001 Kontaktelement 4 NYA
SK 652 0001 Kontaktelement 20 BEG
SK 652 0002 Kontaktelement med arm 6 NYA
SK 652 0101 Mikrobrytare 40 BEG
SK 652 0102 Mikrobrytare
SK 652 0103 Mikrobrytare 30 NYA
SK 652 0107 Mikrobrytare med rulle 1 NYA
SK 652 0113 Mikrobrytare med rulle
SK 652 0114 Mikrobrytare med rulle
SK 652 0115 Mikrobrytare med rulle
SK 652 0116 Mikrobrytare med rulle 2 NYA
SK 652 0040 AGL 11T 1 NYA
SK 652 0041 AGL 11U 12 NYA
SK 652 0042 AGL 11F 1 NYA
SK 652 0043 AGL 11F3 1 NYA
SK 652 0044 AGL 11F4 4 NYA
SK 652 0045 AGL 11D 2 NYA
SK 652 0050 AGGL 11F
SK 652 0051 AGGL 11D
SK 652 0060 AGVL 21 4 BEG
SK 652 0061 AGVL 41
SK 652 0130 AGM 6T
SK 652 0131 AGM 6T1 11 NYA
SK 652 0132 AGM 6U 11 NYA
SK 652 0133 AGM 6F 3 NYA
SK 652 0134 AGM 6F-3
SK 652 0136 AGM 6D
SK 652 0137 AGM 6F-5 4 NYA
SK 652 0138 AGM 6F-6 1 NYA
SK 652 0012 Manöverdon för AGL 11T 2 NYA
SK 652 0013 Manöverdon för AGL 11U 4 NYA
SK 652 0014 Manöverdon för AGL 11F
SK 652 0015 Manöverdon för AGL 11F-3
SK 652 0016 Manöverdon för AGL 11F-4
SK 652 0017 Manöverdon för AGL 11D
SK 656 001-A AGP 6 5 NYA
SK 656 001-B AGP 6 1 NYA
SK 656 001-L AGP 6 3 NYA
SK 656 001-M AGP 6 1 BEG
SK 656 001-P AGP 6 8 NYA
Lagersaldo 2012-12-06 Övrigt material offereras med 2-3 veckors leveranstid