KONTAKTORER  AC.
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg. Ren.
SK 412 011X EG 10  8 150 6
SK 412 021X EG 20  1 40 4
SK 415 043-X EG 30-1 3 2
EG 40  16
SK 415 018-X EG 40-1  4 30
  EG 80    6 2
SK 415 021-X EG 80-1    6  
EG 160    20
SK 418 015-X EG 160-1    8  
EG 315  4
SK 418 018-X EG 315-1    6
EG 630-1    16 1
SK 418 021-X EG 630-2    8
KONTAKTORER  DC.
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg. Ren.
SK 412 111X EG 10L 3 4
SK 412 121X EG 20L 8
SK 415 029-X EG 40L-1  
SK 415 032-X EG 80L-1 12
SK 418 026-X EG 160L-1 1
ANDRA TYPER
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg. Ren.
SK 412 044X EZG 10 1
SK 412 144X EZG 10L
SK 412 054X EZG 20 10 5 2
SK 412 154X EZG 20L 6 5 2
SK 412 0192 Sockel EZG 10(L) OVZA 10 5 10
SK 412 0196 Bygel för EZG 10(L) 30
SK 412 0292 Sockel EZG 20(L) OVZA 20 20 20
SK 412 0296 Bygel för EZG 20(L)
SK 418 2104 EG160-1U inkl,SK418 2134 1  
SK 415 2155 EG40-1U inkl,SK4152195 3  
X=Spolspänning ,, dom flesta storlekarna finns men måste alltid offereras.
HJÄLPKONTAKTER EG30,,,EG80-1.
Antal Antal
Artikelnummer Typ Nya Beg.
SK 415 037-A NO 13-14, 15-16 NC 23-24   7
SK 415 037-B NO 11-12, NC 21-22,+91-92   7
SK 415 037-C NO 13-14, 45-46 NC 47-48 22  
SK 415 037-D NO 17-18, 11-12 NC 21-22 2  
SK 415 037-E NO 13-14, 15-16 NC 23-24 1  
SK 415 037-G NO 17-18, 11-12 NC 21-22 25 3
SK 415 037-H   2
SK 415 037-M NO 13-14 NC 23-24   4
 
HJÄLPKONTAKTER EG160,,,EG630-2.
 
SK 418 038-A NO 13-14, 15-16 NC 23-24   13
SK 418 038-B NO 11-12 NC 21-22, +91-92   12
SK 418 038-C NO 13-14, 45-46 NC 47-48 4(25) 4
SK 418 038-D NO 17-18, 11-12, NC 21-22 1 8
SK 418 038-E NO 13-14, 15-16 NC 23-24 3 6
SK 418 038-F NO 17-18, 11-12 NC 21-22 9 2
SK 418 038-H    
SK 418 038-M NO 13-14 NC 23-24 12 4
SK 418 038-N NO 45-46, +91-92 4  
SK 418 038-P    
TIDRELÄ typ TGTA för EG kontaktorer 5-30 Sek.
Antal Antal
Artikelnummer Typ Nya Beg.
SK 428 0004 24 V 50 Hz 5
SK 428 0005 42 V 50 Hz 4
SK 428 0006 48 V 50 Hz
SK 428 0008 110 V 50 Hz 1 1
SK 428 0010 110 V 60 Hz
SK 428 0012 127 V 50 Hz
SK 428 0016 220 V 50 Hz 3 14
SK 428 0017 220 V 60 Hz
SK 428 0018 240 V 50 Hz 4
SK 428 0020 380 V 50 Hz 7
SK 428 0021 380 V 60 Hz
SK 428 0023 415 V 50 Hz 2
SK 428 0022 440 V 50 Hz
SK 428 0024 500 V 50 Hz 1
TILLÄGESSPÄRR  BDB
Antal Antal
Beställningsnr. Spänning / frekvens Nya Beg.
SK 412 0281 24 V 50 Hz 23  
SK 412 0282 110/127 V 50/60 Hz    
SK 412 0283 220 V 50 Hz 1 12
SK 412 0284 380/440 V 50/60 Hz
SK 412 0285 500 V 50 Hz
SK 412 0286 110 V 60 Hz
SK 412 0287 240 V 50 Hz
SK 412 0288 415/500 V 50/60 Hz
SK 412 0289 190/220 V 50/60 Hz 6
SK 412 1282 24 VDC 1
SK 412 1283 48 VDC
SK 412 1284 55 VDC
SK 412 1285 110 VDC 4
SK 412 1286 220 VDC
SK 412 1287 440 VDC  
48 V 50 Hz 1
MANÖVERSPOLAR 
TILLGÄNGLIGA EG SPOLAR 2002-12-03
EG 10 127 V 50 HZ, 440 V 50 HZ, 415/500 V 50/60 HZ, 110/127 V 50/60 Hz 
24 V 60 HZ, 380/440 V 50/60 HZ, 42/48 V 50/60 HZ,110 V 60 HZ, 
24 V 50 HZ, 240 V 50 HZ, 500 V 50 HZ, 48 V 50 HZ, 100/120 V 50/60 HZ,
24 VDC, 48 VDC, 55 VDC, 
EG 20 110-120 V 60 HZ, 95/115 V 50/60 HZ, 110 V 60 HZ, 110/127 V 50/60 HZ,
220 V 50 HZ, 24 V 50 HZ, 42 V 50 HZ, 500 V 50 HZ, 48 V 50 HZ,
240 V 50 HZ, 440 V 50 HZ, 127 V 50 HZ, 415/500 V 50/60 HZ,
190/220 V 50/60 HZ, 380/440 V 50/60 HZ,
24 VDC, 48 VDC, 55 VDC, 110 VDC.
EG 40 550-600 V 60 HZ, 24 V 60 HZ, 42 V 60 HZ, 48 V 50 HZ, 110 V 60 HZ,
110/127 V 50/60 HZ, 380/440 V 50/60 HZ, 190/220 V 50/60 HZ, 208 V 60 HZ,
220 V 50 HZ, 127 V 50 HZ, 240 V 50 HZ, 415/500 V 50/60 HZ, 440 V 50 HZ,
120 V 60 HZ.
EG 40-1 380/440 V 50/60 HZ, 415 V 50 HZ, 500 V 50 HZ, 415/480 50/60 HZ,
110-120 V 60 HZ, 550 V 50 HZ, 24 V 60 HZ, 440 V 50 50 HZ, 48 V 50 HZ,
208 V 60 HZ, 127 V 50 HZ, 255 V 50 HZ, 240 V 50 HZ, 300 V 50 HZ, 
32 V 50 HZ, 440/550 V 50/60 HZ, 24 V 50 HZ,
DC spolar Artikelnr : 5274551-A, -C, -D -E, -K och -M.
EG 80 48 V 50 HZ, 220 V 50 HZ, 380/440 V 50/60 HZ, 110 V 60 HZ, 42 V 50 HZ,
110/127 V 50/60 HZ, 220-240 V 60 HZ, 127 V 50 HZ, 440 V 50 HZ, 
110-120 V 60 HZ, 240 V 50 HZ, 208 V 60 HZ, 190/220 V 50/60 HZ,
36 V 50 HZ, 380 V 60 HZ, 400/415 V 50 HZ, 220 V 60 HZ, 24 V 50 HZ,
550-600 V 60 HZ, 24 V 60 HZ,
DC spolar Artikelnr : 5274 553-B, -C, -D, -E och -F.
EG 160 220 V 50 HZ, 110/127 V 50/60 HZ, 110 V 60 HZ, 55 V 50 HZ, 42 V 50 HZ,
190/220 V 50/60 HZ, 220-240 V 60 HZ, 110-120 V 60 HZ, 500 V 50 HZ,
240 V 50 HZ, 440 V 50 HZ, 380/440 V 50/60 HZ, 415/500 V 50/60 HZ.
DC spolar Artikelnr : 5274 555-B, -C, och -F.
EG 315 220 V 50 HZ, 550 V 50 HZ, 380/440 V 50/60 HZ,110 V 60 HZ, 240 V 50 HZ, 
400/500 V 50/60 HZ, 110/127 V 50/60 HZ, 440 V 50 HZ, 270 V 50 HZ, 
110-120 V 60 HZ, 380 V 60 HZ, 55 V 50 HZ, 190/220 V 50/60 HZ, 
48 V 50 HZ, 208 V 60 HZ, 220-240 V 60 HZ, 290 V 50 HZ, 500 V 50 HZ.
EG 630 220 V 50 HZ, 110 V 60 HZ, 220-240 V 60 HZ, 190/220 V 50/60 HZ,
550-600 V 60 HZ, 110/127 V 50/60 HZ,110-120 V 60 HZ, 380 V 60 HZ,
380/440 V 50/60 HZ finns bara begagnade.
LJUSBÅGSSKÄRMAR 
5223051-A EG 40 2
5223149-A EG 40-1 10
5223060-A EG 80 8
5223171-A EG 80-1 2
5223057-A EG 160 4
5223172-A EG 160-1 6
5223054-A EG 315  
5223173-A EG 315-1 1
5223126-A EG 630-1 2
5223174-A EG 630-2 1
KONTAKTSATSER  
5309 558-A EG 40 1
5309 629-A EG 40-1 6
5309 559-A EG 80 8
5309 641-A EG 80-1 2
5309 560-A EG 160 3
5309 642-A EG 160-1 3
5309 561-A EG 315 / EG 630-1 4
5309 643-A EG 315-1 / EG 630-2 3
BYGELKLÄMMOR typ OXFB
SK 175 0001 OXFB 70 för EG 160 3
SK 175 0003 OXFB 120 för EG 160 4
SK 175 0005 OXFB 150 för EG 315 / 630 4
SK 175 0007 OXFB 185 för EG 315 / 630 5
SK 175 0009 OXFB 300 för EG 630 60
KABELKLÄMMOR typ OXBB
SK 175 004-C OXBB 120 för EG 160
SK 175 004-B OXBB 240 för EG 315
SK 175 0031 OXBB 2300 för EG 630

Tillbaka