Motorskyddsbrytare typ DAG och DAMG
Antal
Artikelnummer Typ   Nya
SK 462 000-AB DAG 0,15-0,25 A 2
SK 462 000-AC DAG 0,25-0,4 A
SK 462 000-AD DAG 0,4-0,7 A 2
SK 462 000-AE DAG 0,7-1,2 A 13
SK 462 000-AF DAG 1,2-2 A 12
SK 462 000-AG DAG 2-3,2 A 9
SK 462 000-AH DAG 3,2-5 A 10
SK 462 000-AK DAG 5-7 A 18
SK 462 000-AL DAG 7-10 A 8
SK 462 000-AM DAG 10-16 A 13
SK 462 100-AA DAMG 0,1-0,16 A
SK 462 100-AB DAMG 0,15-0,25 A
SK 462 100-AC DAMG 0,25-0,4 A
SK 462 100-AD DAMG 0,4-0,7 A
SK 462 100-AE DAMG 0,7-1,2 A 4
SK 462 100-AF DAMG 1,2-2 A 1
SK 462 100-AG DAMG 2-3,2 A 3
SK 462 100-AH DAMG 3,2-5 A 5
SK 462 100-AK DAMG 5-7 A 6
SK 462 100-AL DAMG 7-10 A 14
SK 462 100-AM DAMG 10-14 A 6
Alla storlekar kan fås i kapsling artikelnummer SK462 151-xx
Lättmetalkapsling IP54 med utbrytningsöppningar , EXTRA kostnad 200 sek styck.
SK 462 901-C Signallampa 380 V 20
SK 462 903-D Undersp,utlösare,220V 7
SK 462 903-F Undersp,utlösare,380 V 15
Motorskyddsbrytare typ DEG 10 och DEG 20
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Omsättning Nya Beg. Ren.
SK 432 211X DEG 10  0,1-0,18 A 4 2
SK 432 212X DEG 10  0,16-0,28 A 8 2  
SK 432 213X DEG 10  0,25-0,45 A 6 2
SK 432 214X DEG 10  0,4-0,7 A   3
SK 432 215X DEG 10  0,6-1,1 A   3
SK 432 216X DEG 10  1-1,8 A   2
SK 432 217X DEG 10  1,6-2,8 A   7
SK 432 218X DEG 10  2,5-4,5 A   2
SK 432 219X DEG 10  4-7 A 1 1
SK 432 210X DEG 10  5-9 A 1
SK 432 311X DEG 20  0,1-0,18 A 10 3
SK 432 312X DEG 20  0,16-0,28 A 8 2
SK 432 313X DEG 20  0,25-0,45 A 12 4
SK 432 314X DEG 20  0,4-0,7 A 7 3
SK 432 315X DEG 20  0,6-1,1 A 2 5
SK 432 316X DEG 20  1-1,8 A   3
SK 432 317X DEG 20  1,6-2,8 A 20
SK 432 318X DEG 20  2,5-4,5 A   8
SK 432 319X DEG 20  4-7 A 1 7
SK 432 321X DEG 20  6-11 A   20
SK 432 322X DEG 20  10-16 A 1 7
X = Spolspänning,,dom vanligaste finns,,udda måste offereras.
Kapslat utförande DEKG 10 och DEKG 20 kan beställas , extrakostnad 300 sek / styck.
Motorskyddsbrytare typ M 25-TM
Antal Antal
Beställningsnr. Typ / Strömområde Nya Beg
GJM 2550001R0005 M 25-TM-0,16 / 0,1-016
GJM 2550001R0009 M 25-TM-0,24 / 0,16-0,24
GJM 2550001R0013 M 25-TM-0,4 / 0,24-0,40 15
GJM 2550001R0017 M 25-TM-0,6 / 0,4-0,6 1
GJM 2550001R0021 M 25-TM-1,0 / 0,6-1,0 3
GJM 2550001R0025 M 25-TM-1,6 / 1,0-1,6 2
GJM 2550001R0029 M 25-TM-2,4 / 1,6-2,4 7
GJM 2550001R0033 M 25-TM-4,0 / 2,4-4,0 11
GJM 2550001R0037 M 25-TM-6,0 / 4,0-6,0  
GJM 2550001R0042 M 25-TM-10 / 6,0-10,0 2
GJM 2550001R0046 M 25-TM-16 / 10-16
GJM 2550001R0049 M 25-TM-20 / 14-20
GJM 2550001R0054 M 25-TM-25 / 18-25

Tillbaka