TERMISKA ÖVERLASTRELÄER TYP RVP och RVZP    
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg. Provade
SK 422 0003 RVZP 10 0,1-0,18 A 10 2
SK 422 0004 RVZP 10 0,16-0,28 A 3 4
SK 422 0005 RVZP 10 0,25-0,45 A  
SK 422 0006 RVZP 10 0,4-0,7 A  
SK 422 0007 RVZP 10 0,6-1,1 A 1
SK 422 0008 RVZP 10 1-1,8 A  
SK 422 0009 RVZP 10 1,6-2,8 A  
SK 422 0010 RVZP 10 2,5-4,5 A 4
SK 422 0011 RVZP 10 4-7 A 5 8
SK 422 0023 RVZP 20 0,1-0,16 A 2 2
SK 422 0024 RVZP 20 0,15-0,25 A 4 3
SK 422 0025 RVZP 20 0,25-0,4 A 7 5
SK 422 0026 RVZP 20 0,4-0,65 A   46
SK 422 0027 RVZP 20 0,6-1 A   8
SK 422 0028 RVZP 20 1-1,6 A 2 9
SK 422 0029 RVZP 20 1,5-2,5 A 5 18
SK 422 0030 RVZP 20 2,5-4 A    24
SK 422 0031 RVZP 20 4-6,5 A   42
SK 422 0032 RVZP 20 6-10 A 1 14
SK 422 0033 RVZP 20 10-16 A 18 14
SK 422 0034 RVZP 20 14-20 A 2 3
SK 422 0047 RVZP 20D 0,6-1 A 3
SK 422 0049 RVZP 20D 1,5-2,5 A 3
SK 422 0050 RVZP 20D 2,5-4 A   5
SK 422 0051 RVZP 20D 4-6,5 A 5
Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg.
SK 422 002-B RVP 40 10-18 A 4 2
SK 422 002-C RVP 40 18-32 A 10 7
SK 422 002-D RVP 40 30-45 A 7 1
SK 422 003-B RVP 80 25-40 A 2  
SK 422 003-C RVP 80 40-65 A 6 5
SK 422 003-D RVP 80 55-90 A   2
SK 422 004-B RVP 160 50-80 A   2
SK 422 004-C RVP 160 80-130 A   1
SK 422 004-D RVP 160 115-175 A   2
SK 422 002-G RVP 40D 10-18 A 8
SK 422 002-H RVP 40D 18-32 A  
SK 422 002-K RVP 40D 30-45 A 1
SK 422 003-G RVP 80D 25-40 A  
SK 422 003-H RVP 80D 40-65 A   1
SK 422 003-K RVP 80D 55-90 A  
SK 422 004-G RVP 160D 50-80 A  
SK 422 004-H RVP 160D 80-130 A  
SK 422 004-K RVP 160D 115-175 A  
SK 422 0063 RVP 40 10-18 A   13
SK 422 0064 RVP 40 18-32 A   22
SK 422 0065 RVP 40 25-40 A    18
SK 422 0073 RVP 40D 10-18 A   1
SK 422 0083 RVP 80 25-40 A 1 5
SK 422 0084 RVP 80 40-63 A   6
SK 422 0085 RVP 80 50-80 A   1
SK 422 0103 RVP 160 50-80 A   3
SK 422 0104 RVP 160 80-130 A   6
SK 422 0105 RVP 160 100-160 A   4
SK 422 0106 RVP 160 115-175 A   6
 
SK 835 002-B RVP160-1 50-80 1 5
SK 835 002-C RVP160-1 80-130   5
SK 835 002-D RVP160-1 115-175
SK 835 002-G RVP160-1D 50-80
SK 835 002-H RVP160-1D 80-130  
SK 835 002-K RVP160-1D 115-175  
SOCKLAR för RVZP 10 och RVZP 20
Antal Antal
Beställningsnr. Typ Nya Beg.
SK 412 0191 OVZA 10-1 15 8
SK 412 0192 OVZA 10  5 10
SK 412 0291 OVZA 20-1 30 50
SK 412 0292 OVZA 20  25 20
STRÖMTRANSFORMATORER för matning av RVZP 20
Antal Antal Antal
Beställningsnr. Omsättning Nya Beg. Provade Artikelnr.
SK 422 9301 150/1 ,, Normal start   3 4761208-A
SK 422 9302 200/1 ,, Normal start 2 20 4761208-C
SK 422 9303 300/1 ,, Normal start 4 10 4761208-D
SK 422 9304 300/1 ,, Normal start 17 1 4761208-B
SK 422 9311 600/1 ,, Normal start 6 4761209-B
SK 422 9321 160/1 ,, Tung start 8 4761208-E
SK 422 9322 200/1 ,, Tung start 3 4761208-F
SK 422 9323 300/1 ,, Tung start 3 4761208-G
SK 422 9331 600/1 ,, Tung start 4761209-C
SK 422 9332 600/1 ,, Tung start 4761209-D
SK 422 9333 600/1 ,, Tung start 3 4761209-E
4761 208-H -C utan fästjärn     8
4761 208-k -D utan fästjärn     6

Tillbaka